De onderste steen

De Onderste Steen verricht sinds 1996 onderzoek en geeft advies op het gebied van architectuur, stedenbouw en toegepaste kunsten. Met behulp van geschreven bronnen en veldwerk wordt het verleden van een gebouw, wijk of stad in kaart gebracht. Het historisch onderzoek vormt het uitgangspunt voor een blik op de toekomst: het formuleren van een helder beleid ten aanzien van behoud, herstel, sloop of herbestemming.

De Onderste Steen heeft een uitgebreid informatie- en kennisnetwerk. Het bureau heeft ruime ervaring op het gebied van beleidsnotities, categoriaal onderzoek, cultuurhistorische effectrapportages, waardestellingen, bouwhistorisch onderzoek en publicaties. Op verzoek worden ook lezingen, cursussen en rondleidingen verzorgd. Tot zijn klantenkring behoren overheden, stichtingen/verenigingen, bedrijven, architecten en ontwikkelaars.

De Onderste Steen is een eenmanszaak, waardoor snel en doeltreffend kan worden gewerkt en de overheadkosten laag zijn. Voor omvangrijke opdrachten wordt samenwerking gezocht met collega’s en collega-bureaus.

Drs. Michiel Kruidenier (1971) studeerde in 1995 af als architectuurhistoricus aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), met als specialisatie twintigste-eeuwse architectuur. Tijdens zijn studie volgde hij restauratie-vakken aan de TU Delft en liep hij stage bij Bureau Monumenten van de Gemeente Rotterdam. Daarna is hij onder andere werkzaam geweest als conservator bij Het Nieuwe Instituut te Rotterdam, als redacteur bij Stichting Bonas en als Intendant Rondleidingen bij het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN).

Michiel Kruidenier was tevens bestuurslid van de Amsterdamse Studenten Kunst Vereniging (ASKV) Particolarte, de Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort (SIEStA), de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) en lid van de Erfgoedadviesraad van de Gemeente Zutphen. Momenteel is hij lid van de Erfgoedcommissie van de Gemeente Epe en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed van de Gemeente Vught.

scroll omhoog scroll omlaag